Helande vägledning

cropped-brygga

När jag vägleder arbetar jag inte enbart ur rollen som healer utan även som yoga- och meditationslärare, där jag till exempel kan ge dig tips på yoga- och meditationsövningar samt ge enklare kostråd.
Mitt arbetssätt är alltså holistiskt, vilket innebär att jag ser till helheten. Allt för att du ska finna din väg mot balans i kropp, sinne och själ.
Vägledningen är personlig och utgår alltid från just dina behov.

När jag ger vägledning inleder jag alltid med 10-15 minuters distanshealing (en blandning av Angelic Reiki® och intuitiv healing) där jag tonar in mig på dig och sätter igång energiflödet. Efter detta ringer jag upp dig för ett vägledande samtal på ca 45 minuter.
Observera att helandet före är ungefärlig tid. Ibland kanske ytterligare healing behövs. Jag ringer upp så snart det känns ”färdigt”.

För att inga missförstånd skall uppstå ber jag dig att observera att det inte är medial vägledning jag erbjuder. Jag utgår från mina egna kunskapsområden vilka är yoga,  healing, själva helandeprocessen och dess symtom. Du får konkreta råd, och ofta även vägledning från änglar och guider. All vägledning utgår från det medvetande jag befinner mig i för stunden och ingen vägledning kommer att vara den andra lik.

I samband med att du bokar tid vill jag gärna att du skriver lite kort om varför du söker vägledning. Detta för att jag vill ha med intentionen när jag sänder healing till dig före samtalet. Du får sedan berätta mer utförligt vad du vill ha hjälp med under själva samtalet.