Lektion 309, Jag skall inte vara rädd för att se inåt idag.

”Att se inåt är endast att finna min vilja så som Gud skapade den, och så som den är. Jag är rädd för att se inåt eftersom jag tror att jag gjorde en annan vilja som inte är sann, och gjorde den verklig. Men den har inga verkningar. Inom mig finns Guds helighet. Inom mig finns minnet av Honom.”

– En Kurs i Mirakler

Jag skall inte längre fly från sanningen.
Jag skall inte söka efter befrielse på utsidan.
Den jag försökt vara är inte ens en bråkdel av det jag i sanning är.
Det jag tidigare sökt i böcker och hos lärare finns redan i mig.
Jag behöver bara sätta mig ned en stund och lyssna.
Stänga av bruset utanför.
I mig finns den sanna gurun.
I mig finns Gud. Kärleken. Ljuset.
Jag är inte rädd för detta ljus längre, för det är vad jag i sanning är.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_3875

Lektion 303, Den helige Kristus föds i mig idag.

”Vaka med mig, änglar, vaka med mig idag. Låt alla Guds heliga Tankar omsluta mig och vara stilla med mig medan Himlens Son blir född. Låt jordiska ljud vara tysta, och de syner jag är van vid att se försvinna.”

– En Kurs i Mirakler

Igår var jag i mörkret. Jag såg jämmer, klagan och separation.
Idag är jag i ljuset. Jag ser det som förenar mig med alla bröder och systrar.
I varje stund väljer jag detta ljus, så att jag ser det som är.
Kristus som föds i mig återupprättar länken till ljuset och till min Skapare.
Alla misstag rättas. Allt förblir ogjort.
Jag ser bortom illusionen, eftersom jag har förlåtit allt.
Jag ser ljus och kärlek.
Jag är ljus och kärlek, för idag föds jag som mitt sanna jag.

Sat Nam 💜
/Parameshwari

IMG_3747

Lektion 302, Där det var mörker ser jag ljuset.

”Fader, våra ögon håller till sist på att öppnas. Din heliga värld väntar på oss när vi äntligen återfår vårt seende och vi kan se. Vi trodde att vi led. Men vi hade glömt den Son som Du skapade. Nu ser vi att mörkret är vår egen inbillning, och att ljuset finns där så att vi kan se det. Kristi sanna seende omvandlar mörker till ljus, för rädslan måste försvinna när kärleken har kommit. Låt mig förlåta Din heliga värld idag, så att jag kan se på dess helighet och förstå att den endast återspeglar min egen.”

– En Kurs i Mirakler

För att gå från mörker till ljus krävs blott ett tankeskifte.
Om jag sitter i mörker och klagar på mörkret, så är det mörkret som består.
Reser jag mig istället och trycker på lysknappen så kommer ljuset in i mitt sinne.
Ljuset finns där hela tiden. Jag behöver bara bestämma mig för att ljuset är det jag vill ha.
När jag är villig att se kommer mina ögon att öppnas, och jag ser en förlåten värld.
Den är förlåten eftersom jag nu ser mitt eget ljus. Ljuset som sprid inifrån och ut.
Och när jag är villig att lyssna kommer jag att känna igen orden som kommer från Källan.
De ord som endast för ljus och kärlek med sig. Orden som för mig hem.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

IMG_3768

Lektion 301, Och Gud Själv skalla torka alla tårar.

Tema: Kristi återkomst

”Kristi återkomst, som är lika säker som Gud, är endast rättelsen av misstag, och det sunda förnuftets återvändande. Det är en del av det tillstånd som återställer det som aldrig gått förlorat, och återupprättar det som alltid och för evigt är sant. Den är inbjudan till Guds Ord att inta illusionens plats; villigheten att låta förlåtelsen vila över alla ting utan undantag och utan förbehåll.”

– En Kurs i Mirakler

Jag skall idag förlåta det jag såg genom beslöjade ögon.
Jag skall förlåta allt det jag sa till min broder, när jag inte visste bättre.
Jag skall förlåta det jag trodde att min syster gjorde mot mig, när jag lyssnade till den falska rösten.
Jag skall förlåta allt det som inte är kärlek, och ser jag det motsatta på utsidan skall jag se det som ett rop på kärlek.
Jag skall sända ljus ut i denna värld, så att jag ser det som i sanning är. Så att jag ser Guds värld.

Med kärlek ❤
/Parameshwari

”Fader, om jag inte dömer kan jag inte gråta. Inte heller kan jag lida eller känna att jag är övergiven eller inte behövd i världen. Den är mitt hem eftersom jag inte dömer den, och därför är den endast det Du vill. Låt mig i dag se den utan att döma, genom lyckliga ögon som förlåtelsen har befriat från all förvrängning. Låt mig se Din värld i stället för min. Och alla de tårar jag fällt kommer att glömmas, för deras källa är borta. Fader, jag skall inte döma Din värld i dag.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3752

Lektion 300, Endast ett ögonblick varar den här världen.

Vi söker Din heliga värld idag. För vi, Dina kärleksfulla Söner, har gått vilse en stund. Men vi har lyssnat till Din Röst, och lärt oss exakt vad vi skall göra för att återställas till Himlen och vår sanna Identitet. Och vi tackar idag för att världen endast varar ett ögonblick. Vi vill gå bortom detta korta lilla ögonblick till evigheten.”

– En Kurs i Mirakler

Endast ett ögonblick varar denna världen, för tiden är en illusion.
Allt jag har är det som finns här och nu.
Jag behöver bara bestämma mig för att släppa det som varit, för det finns inte längre.
All oro, ilska och sorg – all konflikt – vara bara tillfälliga moln som skymde min sikt.
Jag lyssnade till egots röst, som lät mitt sinne bli tungt en stund.
Nu lyssnar jag till anden, som låter mitt sinne vara i nuet.
Bortom illusionen. Bortom gamla minnen.
I total kärlek. I sanning.
Och med ett sinne som är ljust och lätt.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_3753

Lektion 297, Förlåtelse är den enda gåva jag ger.

”Förlåtelse är den enda gåva jag ger, för den är den enda gåva jag vill ha. Och allt jag ger, ger jag till mig själv. Detta är frälsningens enkla formel.”

– En Kurs i Mirakler

Förlåtelsen är vägen till det som finns bortom illusionen.
När jag förlåter och släpper taget om konflikt, ser jag ljuset bakom slöjan som täckt mina ögon.
Jag förlåter så att jag inser vem jag i sanning är.
Jag förlåter så att jag inser vem mina bröder och systrar i sanning är.
Jag förlåter tills jag kommer till insikt att det inte finns någonting att förlåta.
Jag såg bara någonting som inte fanns, och det jag trodde fanns är nu ogjort.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_3728

Lektion 296, Den Helige Ande talar genom mig idag.

”Den Helige Ande behöver min röst idag, så att hela världen kan lyssna till Din Röst, och höra Ditt Ord genom mig. Jag är fast besluten att låta Dig tala genom mig, för jag vill inte använda några andra ord än Dina, och inte ha några tankar som är skilda från Dina, för endast Dina är sanna.”

– En Kurs i Mirakler

När jag stillar mig och lyssnar kommer jag att få veta vad jag skall säga.
Istället för att tala i affekt stannar jag till innan jag säger något, så att jag inte talar utifrån egot.
Anden kommer alltid att ge mig de rätta orden. Kanske är tystnad det som är rätt nu.
När jag stannar till på detta vis kommer jag alltid att tala med kärlek. Med ord som kommer från Källan.
Jag startar inga draman och jag ger mig inte in i andras draman heller.
Jag behöver inte längre få sista ordet eller ha rätt, för jag väljer frid framför konflikt.
Jag väljer kärlek framför rädsla.

Med kärlek ❤
/Parameshwari

IMG_3724