A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 296, Den Helige Ande talar genom mig idag.

”Den Helige Ande behöver min röst idag, så att hela världen kan lyssna till Din Röst, och höra Ditt Ord genom mig. Jag är fast besluten att låta Dig tala genom mig, för jag vill inte använda några andra ord än Dina, och inte ha några tankar som är skilda från Dina, för endast Dina är sanna.”

– En Kurs i Mirakler

När jag stillar mig och lyssnar kommer jag att få veta vad jag skall säga.
Istället för att tala i affekt stannar jag till innan jag säger något, så att jag inte talar utifrån egot.
Anden kommer alltid att ge mig de rätta orden. Kanske är tystnad det som är rätt nu.
När jag stannar till på detta vis kommer jag alltid att tala med kärlek. Med ord som kommer från Källan.
Jag startar inga draman och jag ger mig inte in i andras draman heller.
Jag behöver inte längre få sista ordet eller ha rätt, för jag väljer frid framför konflikt.
Jag väljer kärlek framför rädsla.

Med kärlek ❤
/Parameshwari

IMG_3724

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 295, Den Helige Ande ser genom mig idag.

”Min Fader, Kristus har bett mig om en gåva, och en gåva som jag ger så att den kan ges till mig. Hjälp mig att använda Kristi ögon i dag, och på så sätt låta den Helige Andes Kärlek välsigna allt jag ser, så att Hans förlåtande Kärlek kan vila över mig.”

– En Kurs i Mirakler

Idag vill jag se världen på ett nytt sätt.
Jag låter därför Kristus att använda mina ögon, så att jag ser det som i sanning är.
I detta förlåter jag allt det som jag tidigare trodde att jag såg.
Jag förlåter illusionerna, så att jag istället för separation ser förening.
Och när jag verkligen tror kommer jag att se, för slöjan kommer att lyftas från mina ögon.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Det är omöjligt att inte tro det du ser, men det är lika omöjligt att se det du inte tror.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3722

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, meditation, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 283, Min sanna Identitet bor i Dig.

Tema: Den Helige Ande

”Den Helige Ande beskrivs genom hela kursen som Den Som ger oss svaret på separationen och för med Sig Försoningens plan till oss, fastställer vår särskilda del i den och visar oss exakt vad den är. […]
Den Helige Ande beskrivs som den kommunikationslänk som finns kvar mellan Gud och Hans åtskilda Söner. För att fullgöra denna speciella funktion har Den Helige ande åtagit sig en dubbel funktion. Han vet därför att han är del av Gud; Han varseblir därför att Han sändes för att rädda mänskligheten. Han är den stora rättelseprincipen, överbringaren av sann varseblivning, den inneboende makten i Kristi sanna seende. Han är ljuset i vilket den förlåtna världen varseblivs; i vilket endast Kristi ansikte kan ses. […]
Den Helige Ande har Sin boning i den del av ditt sinne som är del av Kristi Sinne. Han representerar ditt Själv och din Skapare Som är ett. Han talar för Gud och också för dig, eftersom Han är förenad med båda. […]
Han tycks vara en Röst, för i den formen talar Han Guds ord till dig. Han tycks vara en Vägledare genom ett fjärran land, för du behöver den formen av hjälp. […]
Du är Hans manifestation i den här världen.”

– En Kurs i Mirakler

Jag är en manifestation av Gud, precis som du är.
Men jag glömde längs med vägen, och måste nu finna alla matchande pusselbitar för att åter minnas min sanna Identitet.
När jag minns igen blir jag, genom anden, ett kommunikationsredskap för Gud.
Jag blir Guds Röst i fysisk form.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Nu är vi ett i den Identitet som vi delar med varandra, med Gud vår Fader som vår enda Källa, och allt som är skapat som del av oss. Och därför erbjuder vi välsignelse till alla ting, och förenar oss kärleksfullt med hela världen, som vår förlåtelse har gjort till ett med oss.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_2602