A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, healing, meditation, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet

Lektion 183, Jag åkallar Guds Namn och mitt eget.

”Guds Namn är heligt, men inte heligare än ditt. Att åkalla Hans Namn är endast att åkalla ditt eget.

A Course in Miracles

Sitt ned i tystnad och upprepa Guds namn, som ett mantra.
Vilket namn du använder spelar ingen roll. Använd det som klingar an i dig.
Det är förstås inte ordet som är det viktiga, utan intentionen.
Låt allt utom detta mantra blekna bort för stunden.
Var totalt närvarande med Gud.
Du är Gud. Gud är du.
Någon separation finns inte.

– Parameshwari

*

Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru
(En skapare skapade denna skapelsen. Sanning är dess identitet. Obeskrivlig är denna visdom.)

icallupongodsname

A Course in Miracles (ACIM), healing, Okategoriserade

Lektion 30, Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.

Det som händer utanför är ett resultat av det som händer inom mig.
Jag har skrivit om det många gånger nu – att jag skapar med mitt sinne.
Jag… skapar… det… jag… ser… på… utsidan.
Med detta har jag också identifierat källan.
Jag ser att ”problemet” kan lösas på ett ganska simpelt vis.

Vad matar jag mitt sinne med?
Vad ”ser” jag på utsidan?
Använder jag enbart mina fysiska ögon (?), för i så fall är det omöjligt att se Gud i allt.
Det sanna seendet kommer från sinnet. Det kommer inifrån.
Därför måste jag vara medveten om vad jag väljer att mata sinnet med.
Är det kärlek, eller är det rädsla?
Väljer jag kärlek ser jag förening. Väljer jag rädsla ser jag separation.

Här måste det börja. Och det handlar inte om att försöka fixa till något.
Det handlar inte om att försöka förändra något på utsidan.
Vi behöver bara vara öppna för att sant seende inte är begränsat av tid och rum.
Det är inte begränsat av kroppens ögon.
Det finns något bortom detta och det närmar vi oss nu.

Varje morgon mediterar jag till mantrat Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru (En skapare skapade denna skapelsen. Sanning är dess identitet. Obeskrivlig är denna visdom.)
Det är ”mitt mantra” och när jag blir ett med detta är det som att bli ett med Gud.
Det är kraftfullt och för mig sammanfattar det de här lektionerna väldigt väl.

Sat Nam ❤

Godisinmymind