A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, tacksamhet, tankar

Lektion 360, Frid vare med mig, Guds helige Son. Frid vare med min broder, som är ett med mig. Låt hela världen välsignas med frid genom oss.

Jag släpper all rädsla nu.
Friden finns i mig.
Kärleken finns i mig.
Frid och kärlek finns i er, mina bröder och systrar.

Vi går nu ut i världen och låter vårt ljus skina över alla vi möter.
Vi går dit Guds Röst vägleder oss.
Och nu överger vi tanken på att ensam är stark, för tillsammans står vi enade, med ett gemensamt mål.
Vi ska tjäna Kärleken på det vis vi blivit vägledda.
Våra offerkoftor skall falla för någonting större, bortom oss själva som enskilda individer.

Idag erbjuder vi våra bröder och systrar den frid vi bär inom oss.
Frid vare med oss alla.
I Kärlekens namn.

Med kärlek ❤️
/Parameshwari

IMG_4215

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, meditation, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 273, Stillheten i Guds frid är min.

När jag låter mig dras in i den här världens drama stannar jag till och säger ”Guds frid är min”.
När jag dömer någon annan – Guds frid är min.
När jag tror att jag inte kan – Guds frid är min.
När jag ser separation – Guds frid är min.
Om jag förblir i mitt centrum kan det inte finnas någonting annat än Guds frid.
Allting är frid.

Om Shanti Shanti Shanti
/Parameshwari

”Kanske vi nu är redo för en dag av ostörd lugn. Om detta ännu inte är möjligt, är vi nöjda och till och med mer än tillfredsställda med att lära oss hur en sådan dag kan uppnås. Om vi ger efter för någonting som stör oss, låt oss då lära oss hur vi skall slå bort det och vända tillbaka till friden. Vi behöver endast säga med visshet till våra sinnen: ”Stillheten i Guds frid är min” och ingenting kan störa den frid som Gud själv har givit Sin Son.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3607

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, meditation, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 245, Din frid är med mig, Fader. Jag är trygg.

Din frid är med mig.
Ibland vacklar jag och begår misstag, men jag börjar minnas vem jag är.
Världen där ute påverkar mig inte lika mycket längre.
Jag kan inte tillåta den att göra det, för jag vill leva i frid. Och jag vet nu att det är jag som skapar det jag ser, att allt på utsidan är en spegel.
Jag väljer stillheten, där jag hör Din Röst.
Jag väljer andens vägledning, framför egots vilseledande babbel.
Och kärleken i mig, som växer sig allt större, vill jag dela med mina systrar och bröder så att de också finner vägen till Din frid.
Låt oss alla omslutas av Din kärlek.
Låt Din frid vara med oss varje dag, varje timme, varje sekund.
Bortom tiden. Här och nu.

Kärlek & frid ❤
/Parameshwari

”Och så går vi i frid. Till hela världen ger vi det budskap vi har tagit emot. Och på så sätt kommer vi att höra Rösten för Gud Som talar till oss när vi återger Hans Ord, Vars Kärlek vi erkänner eftersom vi delar det Ord Han givit oss med varandra.”

En Kurs i Mirakler

IMG_3374

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 239, Min Faders härlighet är min egen.

”Vi tackar dig Fader, för ljuset som för evigt lyser i oss. Och vi ärar det, eftersom Du delar det med oss. Vi är ett, förenade i detta ljus och ett med Dig, i frid med hela skapelsen och med oss själva.

– En Kurs i Mirakler

Jag tackar för Guds gåvor. Jag märker dem inte alltid när jag lever i huvudet, men när jag är total närvaro är de tydliga och det är de finaste gåvor jag kan få.
Jag tackar för allt jag får uppleva och ta del av i livet. För både goda och svåra tider, för jag vet att det finns lärdom i allt.
Jag tackar för att Gud talar till mig och berättar vad jag skall göra. Det är inte alltid något jag direkt hoppar jämfota av glädje över, men det är för kärlekens skull och då väcker det också glädjen i slutändan.
Jag tackar, inte för att Gud kräver det av mig utan för att det öppnar mitt hjärta helt för kärleken. Och jag tackar för att jag får dela med mig av denna kärlek till andra.
Jag tackar för att mina ögon öppnas så att jag ser ditt ljus.
Jag tackar för friden jag känner i upplevelsen att jag är du och du är jag.
Tack!

Sat Nam ❤
/Parameshwari

IMG_3380

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 235, Gud i Sin barmhärtighet vill att jag skall räddas.

”Jag behöver bara se på allt som tycks skada mig, och med fullkomlig visshet försäkra mig själv: ”Gud vill att jag skall räddas från detta”, för att helt enkelt se det försvinna. Jag behöver bara komma ihåg att min Faders Vilja för mig är enbart lycka, för att upptäcka att enbart lycka har kommit till mig.

– En Kurs i Mirakler

Det enda som hindrar mig från att bli räddad är mitt eget sinne, mina egna tankar.
När mitt sinne blir ett med Guds, blir jag också fri från det som egot skapat.
Jag blir fri från skuld, skam och sjukdom.
Jag blir fri från tankar som fått mig att känna mig oälskad och ensam.
Och i detta befriar jag också mina systrar och bröder från de domar jag kastat mot dem.
När jag till fullo förstår att jag är skapad av Guds Kärlek, att jag ÄR Guds Kärlek, då är jag fri från ”synden”, för då förstår jag att att det inte ens finns någon synd. Det var bara något jag i tanken hittade på, när jag trodde på separationen.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_3362

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, meditation, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 233, Jag låter Gud vägleda mitt liv idag.

”Fader, jag ger Dig alla mina tankar idag. Jag vill inte ha några egna. Ge mig Dina i deras ställe. Jag ger Dig även alla mina handlingar, så att jag kan göra Din Vilja istället för att söka efter mål som inte kan uppnås, och slösa bort tid på fåfänga inbillningar.”

– En Kurs i Mirakler

När jag ger mina tankar till Gud, låter jag mitt sinne bli fritt från dömande, ilska, sorg och längtan efter annat.
När jag ger mina handlingar till Gud, släpper jag taget om det jag själv tror att jag måste göra. Jag släpper taget om mitt kontrollbehov, och följer istället den vägledning jag får.
Att låta Kärleken vara min Vägledare, befriar mig från de begränsningar jag satt på mig själv. Det befriar mitt sinne och min kropp, så att jag kan fullgöra min uppgift här.
När jag släpper taget… då står jag stadigt i mitt sanna jag.
Ett med Guds Vilja. Ett med Kärleken.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_3201

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, meditation, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 231, Fader, endast dig vill jag minnas.

Tema: Frälsning

”Vad annat än Din Kärlek kan jag söka efter, Fader? Kanske jag tror att jag söker efter någonting annat; någonting som jag har givit många namn. Ändå är Din Kärlek det enda jag söker, eller någonsin har sökt. För det finns ingenting annat som jag någonsin verkligen skulle vilja finna. Låt mig minnas Dig. Vad annat skulle jag kunna önska än sanningen om mig själv?”

– En Kurs i Mirakler

Ditt liv har bestått av ett enda långt sökande.
Oräkneliga ting har kommit i din väg. Otaliga människor.
Ändå finner du inte friden. Du finner den inte eftersom du har sökt den utanför.
Men nu min vän är det slut på den desperata jakten, för den sanna friden är Guds Kärlek.
Den Kärlek som funnits i dig hela tiden.
Du behöver inte söka längre.
Stanna bara till och koppla upp dig till denna Kärlek.
Oron känner i kroppen, den där längtan efter ”något mer” eller ”något bättre” kommer att försvinna.
När du vilar i ditt sanna jag kommer det inte att finnas någon annanstans du vill vara än hos din Källa.

– Parameshwari

”Frälsningen är ett löfte som givits av Gud att du till sist kommer att finna vägen till honom. Det kan inte annat än hållas. Det garanterar att tiden kommer att upphöra, liksom de tankar som föddes i tiden.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3348

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, meditation, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 230, Nu skall jag söka och finna Guds frid.

”Fader, jag söker den frid Du gav mig som min när jag skapades. Det som gavs då måste finnas här nu, för min skapelse var oberoende av tiden, och förblir bortom all förändring. Den frid i vilken Din Son föddes i Ditt Sinne lyser oförändrad där. Jag är som Du skapade mig. Jag behöver bara kalla på Dig för att finna den frid Du gav. Det är Din Vilja som gav den till Din Son.”

– En Kurs i Mirakler

Här och nu är du hos Källan.
Här och nu finns bara frid.
Du finner aldrig friden utanför dig, i dåtid eller framtid.
Du finner den inte i prylar, pengar eller kärleksrelationer.
Så länge har du sökt friden på ställen där den inte finns, för ingen/inget utanför dig kan ge dig det du söker. Men nu behöver inte söka efter friden i den här världen längre.
Nu vet du att du bara behöver kalla på den för att den ska vara din.
Friden finns för evigt i dig, eftersom du där är hemma med Gud.

Sat Nam  ❤
/Parameshwari

godspeace