A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, tacksamhet, tankar

Lektion 294, Min kropp är ett helt neutralt ting.

”Min kropp, Fader, kan inte vara Din Son. Och det som inte är skapat kan inte vara syndigt, inte heller utan synd; varken bra eller dåligt. Så låt mig använda den här drömmen för att hjälpa Din plan så att vi vaknar ur alla drömmar som vi gjorde.”

– En Kurs i Mirakler

Jag har identifierat mig med min kropp.
Trott att den kan uppleva, känna och bli sjuk.
Ändå kan den inte göra eller uppleva någonting utan mina tankar.
Kroppen är helt neutral.
Så… jag är inte min kropp. Jag är som Gud skapade mig.
Jag är ljus. Jag är kärlek, och kärleken blir inte sjuk eller känner smärta.
Men när jag ändå är i den här världen, i den här kroppen, kan jag lägga fokus på kroppen som ett redskap för Gud. Att kommunicera ut de budskap jag får så att vi alla kan vakna ur drömmen.
Jag tänker inte längre tankar som framställer kroppen i ett negativt perspektiv. Jag älskar den för att den bär mig och låter mig hjälpa mina systrar och bröder att hitta sina pusselbitar och bli hela igen.
Här lägger jag inte fokus på kroppen som sådan, utan på kärleken som strömmar genom den och ut i världen.
Det är kärleken som är det väsentliga.

Med kärlek ❤
/Parameshwari

IMG_2769

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, meditation, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 223, Gud är mitt liv. Jag har inget annat liv än Hans.

Tema: förlåtelse

 ”Gör således ingenting, och låt förlåtelsen visa dig vad du skall göra genom Honom Som är din Vägledare, din Frälsare och Beskyddare, stark i sitt hopp och viss om att du till sist kommer att lyckas.”

En Kurs i Mirakler

Lägg dig ned en stund. Låt ditt huvud vila från tankarna som mal.
Se till att det är tyst runt omkring och att du får den här tiden för dig själv.
Slut dina ögon, och för ditt inre öga föreställer du dig en fridfull plats.
En skog. En klippa vid havet. En bäck som porlar. Vinden som susar i träden.
Visualisera det som tilltalar just dig.
Här, där du känner dig trygg, kan du nu ställa ned den tunga ryggsäck du bär på.
Sätt dig (eller lägg dig) på en plats du gillar och andas in den friska luften. I varje inandning fylls du av ljus och i utandningen låter du vinden föra med sig allt det som tynger dig.
Fortsätt så länge du behöver.
Be därefter anden att närvara och vägleda dig förbi illusionens slöja. Be att få se det du behöver förlåta och släppa taget om, och i det du ser be att få se ljuset i situationen istället för det mörkret du skapat i ditt sinne. Be att få se ljuset i alla dina systrar och bröder, som du hållit fångna i ditt sinne.
Låt anden vägleda dig mot sanningen, till det som är Du. Där du förstår att du inte är ”en droppe i havet, utan hela havet i en droppe” (Rumi). Där du förstår att du inte är en ensam kropp i en stor värld, utan att hela du rymmer världen. För evigt oskiljbar från Gud.
Stanna i detta en stund och öppna ögonen först när du känner att du bara har frid med dig tillbaka.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Jag misstog mig när jag trodde att jag levde åtskild från Gud, ett separat väsen som levde för sig själv, utan anknytning till någon eller någonting och inhyst i en kropp. Nu vet jag att mitt liv är Guds, att jag inte har något annat hem, och att jag inte existerar åtskild från Honom.”

En Kurs i Mirakler

IMG_3087

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Repetition VI, Lektion 219

(199) Jag är inte en kropp. Jag är fri.
Jag är inte en kropp. Jag är fri. För jag är fortfarande som Gud skapade mig. 

Du kan inte vara fri så länge som du varseblir en kropp som dig själv. Kroppen är en begränsning. Den som söker efter frihet i en kropp, söker efter den där den inte går att finna. Sinnet kan befrias när det inte längre ser sig självt som i en kropp.”

Jag är Guds Son. Var stilla, mitt sinne, och tänk ett ögonblick på detta. Och återvänd sedan till jorden, utan någon förvirring om det som min Fader för evigt älskar som Sin Son.

– En Kurs i Mirakler

varberg