A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 337, Min syndfrihet skyddar mig mot all skada.

”Min syndfrihet tillförsäkrar mig fullkomlig frid, evig trygghet, beständig kärlek, frihet för evigt från varje tanke på förlust; fullständig befrielse från lidande. Och endast lycka kan vara mitt tillstånd, för endast lycka har givits till mig.”

– En Kurs i Mirakler

Hur skulle jag kunna begå en synd, när ingen synd finns?
Hur kan jag känna skuld, när jag inte kan vara skyldig?

Allt kommer från mina egna tankar.
Gud har inte skapat synd, skam, skuld eller dåligt samvete.
Det är vad som följer när jag har en egen agenda.
Rädslan är ett bevis på att jag hamnat på irrvägar.
Jag har glömt att jag inte måste göra någonting alls, att jag är tryggt omhändertagen av Källan.
Jag behöver bara öppna upp och lyssna till sanningen som redan finns i mig.
Där finns alltid en kärleksfull plan för dagen. Utan måsten och utan krav, och fri från egots inblandning.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_4120

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 335, Jag väljer att se min broders syndfrihet.

”Förlåtelse är ett val. Jag ser aldrig min broder som han är. För det är långt bortom varseblivningen. Det jag ser i honom är bara det som jag önskar att se, eftersom det står för det jag vill skall vara sanningen. Det är endast på detta jag reagerar, hur mycket jag än tycks tvingas av yttre händelser. Jag väljer att se det jag vill se, och detta ser jag, och endast detta.”

– En Kurs i Mirakler

Hur kan jag se min broders syndfrihet, om jag hela tiden hittar på egna historier om honom?
Hur kan jag se min systers inre ljus, om jag stirrar mig blind på saker hon gör i det yttre?
Hur kan jag se att jag själv är hel och fullkomlig, om jag dömer mig själv för alla misstag jag gjort?

Vi är alla hela och fullkomliga.
Vi springer alla ur samma Källa.
Vill jag se detta krävs det ett tankeskifte och en tro på att Universum alltid står på min sida.

Att hitta tillbaka till min Källa, och låta mig fyllas av dess aldrig sinande kärlek är en bra början.
Att hitta kärleken till mig själv, så att jag kan se den även på utsidan.
Se att vi alla är ljus.

Med kärlek ❤️
/Parameshwari

IMG_4095

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 333, Förlåtelsen gör slut på drömmen om konflikt här.

”En konflikt måste lösas. Den kan inte undvikas, läggas åt sidan, förnekas, förklädas, ses någon annanstans, kallas vid ett annat namn, eller gömmas av svek av något slag, om den skall kunna undkommas. Den måste ses exakt så som den är, där den tros vara, i den verklighet som den har givits, och med det syfte som sinnet har tilldelat den. För bara då överges dess försvar, och sanningen kan lysa över den när den försvinner.”

– En Kurs i Mirakler

När jag låter mörker färga mitt hjärta, ser jag mörker på utsidan.
Jag ser konflikt och detta får mörkret att växa sig större.
Det finns bara en sak för mig att göra för att släppa det som tynger mig, och det är att förlåta.
Inte genom att sopa något under mattan, utan genom att titta på det.
Se det i ljuset, utan att döma det som finns där.
Acceptera att det finns där, men att det inte får lov att ta över.
I denna acceptans kan jag sedan släppa taget.
Jag har förlåtit, och mitt hjärta har fått frid.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_4021

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 331, Det finns ingen konflikt, för min vilja är Din.

Tema: Egot

”Egot är avgudadyrkan; tecknet på ett begränsat och separerat själv, fött i en kropp, dömt till att lida, och till att sluta sitt liv i döden. Det är den ”vilja” som ser Guds Vilja som fiende, och antar en form i vilken den förnekas. Egot är ”beviset” på att styrka är svaghet och kärlek skrämmande, liv är egentligen död, och endast det som motsätter sig Gud är sant.”

*

”Hur kunde jag tro att Kärleken har lämnat Sig Själv? Det finns ingen annan vilja än Kärlekens Vilja. Rädsla är en dröm, och har ingen vilja som kan vara i konflikt med Din.”

– En Kurs i Mirakler

Konflikten finns i mitt sinne när jag sover, när jag fortfarande tror att illusionen är sann.
Jag valde den, eftersom jag inte visste bättre just då.
När jag vaknar ser jag att den inte finns, för Källan kan inte skapa konflikt.
Guds Vilja för mig har alltid varit frid, och när jag bär kärlek i mitt sinne och i mitt hjärta känner jag frid.
Jag är frid eftersom jag är av Gud, och för att Guds Vilja är min.

Om Shanti Shanti Shanti ❤
/Parameshwari

IMG_2945

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 330, Jag skall inte skada mig själv i dag igen.

”Fader, din Son kan inte skadas. Och om vi tror att vi lider, är det endast för att vi inte känner vår enda Identitet som vi delar med Dig. Vi vill återvända till Den i dag, för att för evigt befrias från alla våra misstag, och räddas från det som vi trodde att vi var.”

– En Kurs i Mirakler

Idag startar ett nytt kapitel.
Jag river de murar jag byggt upp, som begränsar mig själv.
Jag slutar att tänka tankar som skapar rädsla, för jag vet nu att jag är den som skadar mig själv genom att tänka dem.
Jag berövar mig själv kärleken genom att lyssna till egot som säger att inget jag gör är gott nog, men jag låter inte denna röst dominera längre.
Idag förlåter jag.
Jag förlåter mig själv för att jag gjorde ett misstag.
Jag förlåter mig själv för att jag gick vilse ett litet tag, och glömde vem jag är.
Idag släpper jag allt, och ingen skada är egentligen skedd. Allt var bara en dröm jag drömde.
Och nu, när jag vaknat, vet jag att de enda sanna tankar jag kan tänka kommer från min Källa.

Med kärlek ❤️
/Parameshwari

IMG_3199

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 329, Jag har redan valt det som Du vill.

”Fader, jag trodde att jag vandrade bort från Din Vilja, trotsade den, bröt mot dess lagar, och ersatte den med en annan vilja mäktigare än Din. Men vad jag i sanning är, är endast Din Vilja, utsträckt och utsträckande. Detta är jag, och det kommer aldrig att ändras. Så som Du är En, är jag ett med Dig. Och detta valde jag vid min skapelse, där min vilja för evigt blev ett med Din.”

– En Kurs i Mirakler

Jag blir nu medveten om de blockeringar jag skapat, genom att följa min egen agenda.
Alla hinder jag ser har jag skapat med den egna tanken.
Lika enkelt hade det varit att skapa glädje och frid, genom att välja en annan tanke.
Jag läker således mitt sinne genom att tänka Guds tanke, och i detta kommer jag att inse att jag aldrig varit åtskild från Honom.
Vi har alltid varit ett.
Varför skulle jag vilja välja någonting annat än denna kärlek?

Sat Nam ❤
/Parameshwari

IMG_0536

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 328, Jag väljer andra plats för att vinna första.

”Det som tycks vara andra plats är första, för allt vi varseblir är upp och ner tills vi lyssnar till Rösten för Gud. Det ser ut som att vi kommer att få autonomi endast genom vår strävan att vara åtskilda, och att vårt oberoende av resten av Guds skapelse är det sätt på vilket frälsningen uppnås.”

– En Kurs i Mirakler

Att välja andra plats låter ologiskt när jag fortfarande lever i separation, men inte när jag lever i sanning.
Idag ställer jag mig således den klassiska frågan:
Vill jag ha rätt, eller vill jag vara lycklig?
Om jag hela tiden måste ha rätt, och få det sista ordet, ökar det på separationen ytterligare.
Om jag istället låter min syster eller broder få rätt behåller jag min inre frid, för jag vet att det inte finns någon separation.
Det betyder inte att jag låter någon trampa på mig, men väl att jag inte ger mig in drama.
Så för att ta till mig denna insikt behöver jag släppa taget om illusionens ”förstaplats”.
Jag måste inte ha rätt. Jag vill bara känna frid.

Med kärlek 💗
/Parameshwari

IMG_4033

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 327, Jag behöver bara ropa och Du kommer att svara mig.

”Det begärs inte av mig att jag skall ta emot frälsningen på grundval av en tro som inte är understödd. För Gud har lovat att Han kommer att höra mitt rop och Själv svara mig. Låt mig bara lära mig genom min erfarenhet att detta är sant, och jag kommer helt säkert att sätta min tro till Honom.”

– En Kurs i Mirakler

Jag kan ibland uppleva det som att jag prövas, men Gud svarar mig på det vis jag klarar av att ta till mig just nu. Att säga att det är en prövning är endast en värdering från min sida.
Istället kan jag se det som ett kärleksfullt sätt att öppna mina ögon.
Gud har aldrig lämnat, och kommer aldrig att lämna, min sida. När jag upplever det så är det för att jag själv vänt ryggen till.
För att höra Guds Röst behöver jag bara stilla mig en stund och vända mig inåt.
Är jag villig att lyssna kommer jag att höra Rösten, och bli kärleksfullt vägledd hem.

Med kärlek ❤
/Parameshwari

IMG_4034

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 323, Jag ”offrar” rädslan med glädje.

”Och när vi betalar den skuld vi har till sanningen – en skuld som endast innebär att släppa de självbedrägerier och bilder som vi felaktigt dyrkade – återvänder sanningen till oss i sin helhet och i glädje. Vi låter oss inte längre vilseledas. Kärleken har nu återvänt till vår medvetenhet. Och vi har frid igen, för rädslan är borta och endast kärleken är kvar.”

– En Kurs i Mirakler

Idag är en perfekt dag att se över mina tankar.
Att lägga märke till vad jag tänker, och känner, i alla situationer.
Vad jag tänker, och känner, när jag möter en syster eller en broder.
Är jag i ett tillstånd av kärlek, eller är det rädsla jag upplever?
Allt som inte härrör ur kärlek (som glädje, frid, tillit och harmoni) är rädsla.
Och allt detta tittar jag nu på och släpper det sedan.
Jag ”offrar” rädslan idag, för nu är jag redo att återvända till kärleken och till min Källa.

Med kärlek ❤️
/Parameshwari

IMG_4020

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 322, Jag kan endast ge upp det som aldrig var verkligt.

”Jag offrar illusioner; ingenting mer. Och när illusionerna försvinner, finner jag de gåvor som illusionerna försökte dölja, och de väntar på mig i lysande välkomnande, och är redo att ge mig Guds gamla budskap. Minnet av Honom lever kvar i varje gåva som jag tar emot av Honom.”

– En Kurs i Mirakler
Jag ger idag upp allt det som tillhör illusionen.
Allt det som får rädslan att växa i mig.
Jag släpper agg, dömande, oro, avundsjuka och missunnsamhet.
Jag släpper allt drama som egot så gärna skapar.
Och när jag är fri från allt detta så återstår endast sanningen.
När jag lyssnar nu kommer jag enbart att höra Rösten för kärleken.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_0138