A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 343, Jag ombeds inte att offra någonting för att finna Guds barmhärtighet och frid.

”Guds barmhärtighet och frid är gratis. Frälsningen har inget pris. Det är en gåva som oförbehållsamt måste ges och tas emot.”

– En Kurs i Mirakler

Det kostar mig ingenting att ge, men jag vinner tusenfalt.
Om jag tror att jag förlorar någonting genom att ge, har jag ännu inte vaknat ur drömmen.
Jag har inte kommit till insikt om att allt jag ger tillhör mig.
Att när jag förlåter min broder så får jag själv förlåtelsens gåva.
När jag släpper min broder fri så blir jag själv befriad.

Idag skall jag varsamt ta hand om givandets gåva, för den banar väg för min frid.
Den gör mig fullständig och låter mig minnas vem jag är.

Med kärlek ❤️
/Parameshwari

IMG_3912

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 340, Jag kan vara fri från lidande i dag.

”Fader, jag tackar Dig för den här dagen, och för den frihet som jag är säker på att den kommer att föra med sig.”

– En Kurs i Mirakler

När jag ser på världen med förlåtelsens ögon kommer jag att se ett fridfullt landskap.
Jag kommer att känna frid i mitt inre.
När jag förlåtit blir jag fri, och jag släpper mina bröder och systrar fria.
För säg mig, hur skulle det inte vara frihet att släppa dömandets börda? Att klippa av kättingen jag burit runt min hals, där jag hakat fast dem jag dömt.
När jag slutar att döma och förlåter allt så ser jag ju ljuset i alla, istället för det mörker som skymde mina ögon tidigare.
Jag ser att vi alla har detta ljus gemensamt.
Det förenar oss.
Det för samman, istället för att separera.
Och nu ber jag detta ljus att bränna bort den sista domen jag lägger på en syster eller broder.
Må jag bara se kärlek i alla jag möter.

Med kärlek ❤️
/Parameshwari

IMG_4027

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 338, Jag påverkas endast av mina tankar.

”Endast denna tanke behövs för att låta frälsningen komma till hela världen. För i denna enda tanke befrias var och en till sist från rädsla. Nu har han lärt sig att ingen skrämmer honom, och att ingenting kan utsätta honom för fara. Han har inga fiender, och han är trygg för alla yttre ting. Hans tankar kan skrämma honom, men eftersom dessa tankar bara tillhör honom, har han makt att ändra dem och byta ut varje skrämmande tanke mot en kärleksfull tanke.”

– En Kurs i Mirakler

Dina tankar skapar.
Du har märkt att det är något som upprepas ganska friskt i kursen.
Det upprepas för att det är viktigt.
Hela kursen handlar om att du ska förändra ditt tankesätt, och att förlåta, så att du kan bli den du är fullt ut.
Du kan omöjligt höra din Källa tala till dig om du är fullt upptagen med att tänka på, och döma, det som händer utanför dig.
Du kan inte känna frid om du går till attack mot världen.
Det är därför du behöver vaka över sinnet, för där får du svaret på varför din värld ser ut som den gör.
I världen ser du det dina tankar har skapat.
Men du vet att du har makten att förändra, om du inte tycker om det du ser.
Idag kan du välja att tänka en kärleksfull tanke.
Du kan välja att se ljuset i dina bröder och systrar, istället för att se det som dina tankar dömer som ”fel”.
Och plåga inte dig själv om det här tar tid. Vet att du gör ditt bästa och att du alltid har en inre vägledare, som aldrig dömer dig och som alltid bemöter dig kärleksfullt.

Med kärlek ❤️
/Parameshwari

IMG_4015

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 337, Min syndfrihet skyddar mig mot all skada.

”Min syndfrihet tillförsäkrar mig fullkomlig frid, evig trygghet, beständig kärlek, frihet för evigt från varje tanke på förlust; fullständig befrielse från lidande. Och endast lycka kan vara mitt tillstånd, för endast lycka har givits till mig.”

– En Kurs i Mirakler

Hur skulle jag kunna begå en synd, när ingen synd finns?
Hur kan jag känna skuld, när jag inte kan vara skyldig?

Allt kommer från mina egna tankar.
Gud har inte skapat synd, skam, skuld eller dåligt samvete.
Det är vad som följer när jag har en egen agenda.
Rädslan är ett bevis på att jag hamnat på irrvägar.
Jag har glömt att jag inte måste göra någonting alls, att jag är tryggt omhändertagen av Källan.
Jag behöver bara öppna upp och lyssna till sanningen som redan finns i mig.
Där finns alltid en kärleksfull plan för dagen. Utan måsten och utan krav, och fri från egots inblandning.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_4120

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 334, I dag gör jag anspråk på de gåvor förlåtelsen ger.

”Jag skall inte vänta ännu en dag för att finna de skatter som min Fader erbjuder mig. Alla illusioner är fåfänga, och drömmar försvinner till och med medan de vävs av tankar som vilar på falska varseblivningar. Låt mig inte acceptera sådana ynkliga gåvor i dag igen.”

– En Kurs i Mirakler

Jag ser min broder som hel och fullkomlig.
Jag ser min syster helt utan skuld.
Jag ser mig själv som helig och älskvärd.
Jag ser ljuset i alla.
Jag delar med mig av de gåvor jag fått, utan att vilja behålla något för mig själv.
Jag ger, utan att förvänta mig någonting tillbaka.
Jag gör saker för allas bästa.
Jag hyser inget agg.
Jag behöver inte ha rätt, eller ha sista ordet..
Jag ser kärlek vart jag än går.
Jag känner tillit till livet.
Jag vågar försöka.
Jag känner frid.

Och detta kan vara sant endast om jag i mitt hjärta har förlåtit.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_4114

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 329, Jag har redan valt det som Du vill.

”Fader, jag trodde att jag vandrade bort från Din Vilja, trotsade den, bröt mot dess lagar, och ersatte den med en annan vilja mäktigare än Din. Men vad jag i sanning är, är endast Din Vilja, utsträckt och utsträckande. Detta är jag, och det kommer aldrig att ändras. Så som Du är En, är jag ett med Dig. Och detta valde jag vid min skapelse, där min vilja för evigt blev ett med Din.”

– En Kurs i Mirakler

Jag blir nu medveten om de blockeringar jag skapat, genom att följa min egen agenda.
Alla hinder jag ser har jag skapat med den egna tanken.
Lika enkelt hade det varit att skapa glädje och frid, genom att välja en annan tanke.
Jag läker således mitt sinne genom att tänka Guds tanke, och i detta kommer jag att inse att jag aldrig varit åtskild från Honom.
Vi har alltid varit ett.
Varför skulle jag vilja välja någonting annat än denna kärlek?

Sat Nam ❤
/Parameshwari

IMG_0536

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 326, Jag är för evigt en Guds Verkan.

”Fader, jag skapades i Ditt sinne, en helig Tanke som aldrig har lämnat sitt hem. Jag är för evigt Din Verkan, och Du är i evigheters evighet min Orsak. Så som Du skapade mig har jag förblivit. Där Du satte mig finns jag fortfarande kvar. Och alla Dina egenskaper finns i mig, eftersom det är Din Vilja att ha en Son så lik sin Orsak att Orsak och dess Verkan inte går att skilja åt. Låt mig veta att jag är en Guds Verkan, och att jag därför har makten att skapa som Du.”

– En Kurs i Mirakler

Jag är som Gud skapade mig.
Något annat kan jag inte vara.
När jag ser hat, olycka och drama har jag avvikit från min Skapares plan.
Jag har gått vilse en liten stund.
Med slöjan för ögonen ser jag inte klart.
Men se, nu har jag kartan i min hand och slöjan har fallit så att jag ser vad som finns bortom illusionen.
Jag är skapad av Gud och kan skapa som gud.
Ingenting skiljer oss åt.
Låt mig ta denna insikt till mig, så att jag kan leva som den jag i sanning är.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_4031

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 322, Jag kan endast ge upp det som aldrig var verkligt.

”Jag offrar illusioner; ingenting mer. Och när illusionerna försvinner, finner jag de gåvor som illusionerna försökte dölja, och de väntar på mig i lysande välkomnande, och är redo att ge mig Guds gamla budskap. Minnet av Honom lever kvar i varje gåva som jag tar emot av Honom.”

– En Kurs i Mirakler
Jag ger idag upp allt det som tillhör illusionen.
Allt det som får rädslan att växa i mig.
Jag släpper agg, dömande, oro, avundsjuka och missunnsamhet.
Jag släpper allt drama som egot så gärna skapar.
Och när jag är fri från allt detta så återstår endast sanningen.
När jag lyssnar nu kommer jag enbart att höra Rösten för kärleken.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_0138

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 321, Fader, min frihet finns endast i Dig.

Tema: Skapelsen

”Skapelsen är summan av alla Guds Tankar, oändliga i antal och överallt utan begränsning. Endast Kärleken skapar, och endast likt Sig Själv. Det fanns aldrig någon tid när allt som Den skapade inte existerade. Inte heller kommer det att finnas någon tid när någonting som Den skapade lider förlust. För alltid och för evigt är Guds Tankar exakt så som de var och så som de är, oförändrade genom tiden och efter tidens slut.”

*

”Jag har inte förstått vad som gjorde mig fri, inte heller vad min frihet är, eller var jag skall söka för att finna den. Fader jag sökte förgäves tills jag hörde Din Röst som visade mig vägen. Nu vill jag inte längre vägleda mig själv. För jag har varken gjort eller förstått vägen till att finna min frihet. Men jag har tillit till Dig.”

– En Kurs i Mirakler

En sådan frihet det är, när jag inte längre själv måste fatta alla beslut.
En sådan frihet, att inte längre behöva oroa sig för ifall beslutet var rätt eller inte.
När jag följer den vägledning Universum ger mig kan det inte bli annat än rätt.
Det blir som det skall bli.
Och när jag har tillit till denna process så tillåter jag Guds Vilja att ske.
Jag befrias genom tilliten till min Skapare.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

 

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 320, Min Fader ger all makt till mig.

”Din Vilja kan göra allt i mig, och sedan också utsträcka sig till hela världen genom mig. Det finns ingen gräns för Din Vilja. Och därför har all makt givits till Din Son.”

– En Kurs i Mirakler

I mig finns min Faders Vilja.
Den finns där först som ett litet frö, men ju närmare jag kommer min sanna Identitet desto större växer sig detta frö.
Det växer och slår ur som den vackraste blomma.
Denna blomma är den sanna kärleken.
Och när jag vaknar och förstår vem jag är så är jag denna kärlek.
Jag och min Faders Vilja är ett.
Jag och Universum är ett.
Allt jag sänder ut härifrån är av Gud.
Allt jag tar emot är av Gud.
Därav måste Guds Vilja ske.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_1775