A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 299, Evig helighet bor i mig.

”Fader, min helighet kommer inte från mig. Den är inte min, så att den kan förstöras av synd. Den är inte min, så att den kan attackeras. Illusioner kan skymma den, men kan inte släcka dess strålglans, inte heller fördunkla dess ljus. Den är för evigt fullkomlig och orörd. I den helas alla ting, för de förblir så som Du skapade dem. Och jag kan känna min helighet. För Heligheten Själv skapade mig, och jag kan känna min Källa eftersom det är Din Vilja att Du blir känd.”

– En Kurs i Mirakler

När jag känner min Källa, känner jag min helighet.
Min helighet tillhör inte dramat jag ser utanför.
Den har ingenting med illusionens värld att göra.
Den är motsatsen till det som är skapat ur egot, ändå finns ingen motsats till det som är.
I min helighet vet jag att jag är för evigt älskad av min Skapare.
Jag är ljus och kärlek, fullkomlig i min skapelse.
I mig finns allt som är.
Vad mer kan jag önska?

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_3758

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 298, Jag älskar Dig, Fader, och jag älskar Din Son.

”Min tacksamhet tillåter att min kärlek accepteras utan rädsla. Och på så sätt har jag återfått min Verklighet till sist. Allt som inkräktade på mitt heliga seende tar förlåtelsen bort. Och jag närmar mig slutet på vettlösa resor, galna levnadsförlopp och artificiella värden.”

– En Kurs i Mirakler

När jag förlåtit, när jag gjort ogjort allt det jag trodde var sant, kommer den sanna kärleken till mig till sist.
Jag förstår att det bara finns en enda kärlek och den innefattar alla.
Ingen kan lämnas utanför denna kärlek, för då är det inte kärlek.
Kärleken innefattar mig och alla mina bröder och systrar, genom vår förening med Källan.
Kärlek är allt som finns.
Kärlek är slutet på dualiteten.

Med kärlek ❤️
/Parameshwari

IMG_3778

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 295, Den Helige Ande ser genom mig idag.

”Min Fader, Kristus har bett mig om en gåva, och en gåva som jag ger så att den kan ges till mig. Hjälp mig att använda Kristi ögon i dag, och på så sätt låta den Helige Andes Kärlek välsigna allt jag ser, så att Hans förlåtande Kärlek kan vila över mig.”

– En Kurs i Mirakler

Idag vill jag se världen på ett nytt sätt.
Jag låter därför Kristus att använda mina ögon, så att jag ser det som i sanning är.
I detta förlåter jag allt det som jag tidigare trodde att jag såg.
Jag förlåter illusionerna, så att jag istället för separation ser förening.
Och när jag verkligen tror kommer jag att se, för slöjan kommer att lyftas från mina ögon.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Det är omöjligt att inte tro det du ser, men det är lika omöjligt att se det du inte tror.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3722

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, tacksamhet, tankar

Lektion 294, Min kropp är ett helt neutralt ting.

”Min kropp, Fader, kan inte vara Din Son. Och det som inte är skapat kan inte vara syndigt, inte heller utan synd; varken bra eller dåligt. Så låt mig använda den här drömmen för att hjälpa Din plan så att vi vaknar ur alla drömmar som vi gjorde.”

– En Kurs i Mirakler

Jag har identifierat mig med min kropp.
Trott att den kan uppleva, känna och bli sjuk.
Ändå kan den inte göra eller uppleva någonting utan mina tankar.
Kroppen är helt neutral.
Så… jag är inte min kropp. Jag är som Gud skapade mig.
Jag är ljus. Jag är kärlek, och kärleken blir inte sjuk eller känner smärta.
Men när jag ändå är i den här världen, i den här kroppen, kan jag lägga fokus på kroppen som ett redskap för Gud. Att kommunicera ut de budskap jag får så att vi alla kan vakna ur drömmen.
Jag tänker inte längre tankar som framställer kroppen i ett negativt perspektiv. Jag älskar den för att den bär mig och låter mig hjälpa mina systrar och bröder att hitta sina pusselbitar och bli hela igen.
Här lägger jag inte fokus på kroppen som sådan, utan på kärleken som strömmar genom den och ut i världen.
Det är kärleken som är det väsentliga.

Med kärlek ❤
/Parameshwari

IMG_2769

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 293, All rädsla är borta och endast kärleken är här.

”All rädsla är borta, eftersom dess källa har försvunnit och alla dess tankar med den. Kärleken förblir det enda tillstånd i nuet vars Källa är här i evigheters evighet.”

– En Kurs i Mirakler

När jag är i nuet finns bara kärlek.
Upplever jag rädsla är jag inte i kärleken. Jag är inte i nuet.
Rädslan skapas av mina tankar, och det är dessa jag reagerar på.
Men för varje gång mina tankar tar mig tillbaka till förfluten tid förlåter jag minnet.
Jag förlåter för att ta mig tillbaka till nuet.
Jag förlåter för att jag inte vill vara rädd längre.
Jag förlåter för att kärlek är det enda jag vill uppleva.
Jag förlåter för att jag älskar mig själv.

Med kärlek ❤
/Parameshwari

IMG_3733

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 292, Allt har ett lyckligt slut.

Tema: Den verkliga världen

”Den verkliga världen är symbolen för att drömmen om synd och skuld är över, och att Guds Son inte längre sover. Hans vakna ögon varseblir den tydliga återspeglingen av sin Faders Kärlek; det säkra löftet att han är förlossad. Den verkliga världen innebär tidens slut, för dess varseblivning gör tiden meningslös.”

– En Kurs i Mirakler

Det finns ingenting jag måste fixa.
Det finns ingenting jag måste rätta till, för att lyckan skall infinna sig.
Jag behöver inte planera för att någonting skall hända någon gång i framtiden.
Allt är redan perfekt.
Lyckan finns här och nu.
Friden finns här och nu.
Jag behöver bara lyssna och låta mig bli vägledd, i denna stund.
Jag behöver bara se med förlåtelsens ögon på världen.
Släppa taget om rädslan.
Jag är vaken, i fullkomlig frid och jag känner tillit till min Skapares Vilja.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

”Guds löften gör inga undantag. Och Han garanterar att endast glädje kan vara det lyckliga slutet för allt som finns. Men det beror på oss när detta uppnås; hur länge vi tillåter att en främmande vilja tycks motsätta sig Hans.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3766

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 289, Det förgångna är över. Det kan inte beröra mig.

”Om inte det förgångna är borta i mitt sinne, måste den verkliga världen undgå mitt sinne. För jag ser faktiskt ingenting; jag ser endast det som inte finns. Hur kan jag då varsebli den värld som förlåtelsen erbjuder? Det förgångna gjordes för att gömma den, för detta är den värld som endast kan ses nu. Den har inget förgånget. För vad kan förlåtas förutom det förgångna, och om det är förlåtet är det borta.”

– En Kurs i Mirakler

Jag kan omöjligt vara här och nu när jag ältar det förflutna.
Jag kan inte se den verkliga världen, när jag upplever gårdagen om och om igen.
Men att blicka in i det förflutna är att titta på någonting som inte finns. Och om det inte finns kan det inte beröra mig på riktigt.
Så länge jag är i drömmen pendlar jag dock fram och tillbaka, mellan dåtid och framtid.
Därför måste jag förlåta för att släppa det grepp jag tillåter gårdagen att ha om mig.
När jag förlåtit försvinner det, och först då börjar jag förstå att jag är förenad med allt. Att ingen separation finns. Att inget förflutet finns.
Allt som finns är nu, och nu finns bara varandet. Jag förenad med min Källa.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

IMG_3754

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 288, Låt mig glömma min broders förgångna idag.

”Förlåt mig då idag. Och du kommer att veta att du har förlåtit mig om du ser din broder i helighetens ljus. Han kan inte vara mindre helig än jag, och du kan inte vara mindre helig än han.”

– En Kurs i Mirakler

Jag kan inte göra det här utan mina systrar och bröder.
Jag kan inte vara i fullkomlig kärlek om jag fortfarande ser konflikt mellan oss.
Jag blir inte fri förrän jag förlåtit alla, och ser oss som jämlikar.
Med andra ord: ”ser jag inte Gud i alla så ser jag inte Gud alls”.
Så idag förlåter jag och släpper det som varit.
Här och nu finns inget förgånget.
Jag inser att vi alla skapades som ett, och i detta blir vi fria.

Sat Nam❤
/Parameshwari

IMG_3736

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 285, Min helighet lyser ljus och klar idag.

Jag är helig, eftersom jag är ett med min Källa.
Jag söker inte efter helighet på utsidan.
Jag söker inte efter glädje i människor och prylar.
Jag söker inte efter Gud i gurus.
Jag har redan alla svar i mig.
Jag behöver inte söka dem någon annanstans.
När jag ändå vacklar ibland, och tror att något på utsidan gagnar mig, förlåter jag mig själv så att jag ser med klara ögon igen. Ser min egen helighet. Mitt eget ljus.
Allt lidande är en illusion, och endast glädje finns på andra sidan drömmen.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Idag vaknar jag med glädje, och förväntar mig att endast Guds lyckliga ting skall komma till mig. Jag ber endast dem att komma, och förstår att min inbjudan kommer att besvaras av de tankar till vilka den har sänts av mig. Och jag kommer endast att be om glädjerika ting i det ögonblick jag accepterar min helighet. För vad nytta skulle jag ha av smärta, vilket syfte skulle mitt lidande fylla, och hur skulle sorg och förlust gagna mig om vansinnet lämnar mig idag, och jag accepterar min helighet istället?”

– En Kurs i Mirakler

IMG_2987

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 284, Jag kan välja att ändra alla tankar som skadar.

Ingen annan är skyldig till att jag tänker vissa tankar.
Jag väljer vad jag skall tänka själv.
Ingen annan kan förändra mina tankar.
Jag måste välja att ändra dem själv.
Håller jag fast vid tankar som att andra gör saker mot mig, är det vad jag drar till mig och får mer av.
Håller jag fast vid mitt agg kommer jag att uppleva det som att jag lider.
Om jag istället tänker att lidande är en del av illusionen, drömmen jag drömmer, blir lidande till slut omöjligt.
Om jag tänker att ljus och kärlek finns i alla, så blir det vad jag ser och drar till mig mer av.
Om jag tänker att vi alla är ett, så är enhet det jag kommer att uppleva.

Med kärlek ❤
/Parameshwari

”Förlust är inte förlust när den varseblivs rätt. Smärta är omöjlig. Det finns ingen sorg som har någon orsak överhuvudtaget. Och allt slags lidande är ingenting annat än en dröm. Detta är sanningen, som först bara skall sägas och sedan upprepas många gånger; och därefter accepteras som endast delvis sann, med många reservationer. Sedan skall den mer och mer allvarligt övervägas, och slutligen accepteras som sanningen. Jag kan välja att ändra alla tankar som skadar. Och jag vill gå bortom dessa ord idag, och förbi alla reservationer, och komma fram till att helt och fullt acceptera sanningen i dem.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_2428