A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 256, Gud är det enda mål jag har idag.

En gång fanns det en liten flicka som stängde dörren om sitt hjärta.
Hon trodde att man inte får visa sig sårbar, och svalde ner allt som gjorde ont. Alla hårda ord. Allt som fick henne att skämmas.

Jag förlåter detta minne idag.
Jag förlåter minnet som fått styra mitt liv ända fram till idag.
Jag förlåter mig själv för att jag glömde vad sann kärlek är, och för att jag förvisade det oskyldiga barnet till en så mörk plats.

Men här och nu låter jag det läkande ljuset omfamna mig, och jag omfamnar barnet som i ljuset befrias från det mörka minnet.
I Guds ljus och kärlek är allt förlåtet, och minnet som tycktes så verkligt var ju blott en dröm.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Vägen till Gud går genom förlåtelse här. Det finns ingen annan väg. Om synden inte hade omhuldats av sinnet, hur nödvändigt hade det då varit att finna vägen till där du är? Vem skulle fortfarande vara oviss? Vem skulle kunna vara osäker på vem han är? Och vem skulle kunna fortsätta att sova i tunga moln av tvivel om helighet i honom som Gud skapade utan synd? Här kan vi endast drömma. Men vi kan drömma att vi förlåtit honom i vilken all synd blir omöjlig, och det är detta vi väljer att drömma idag. Gud är vårt mål; förlåtelsen är det medel genom vilket vårt sinne till sist återvänder till Honom.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3298

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, meditation, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 255, Den här dagen väljer jag att tillbringa i fullkomlig frid.

Det som varit stängt skall nu öppnas.
Jag öppnar mitt hjärta för sanningen.
För kärleken.
För Gud.
Jag öppnar mitt hjärta och låter dess heliga ljus vägleda mig.
Detta ljus skall också lysa ut i världen, och öppna det som så länge varit slutet.
Och friden skall komma till mig, liksom till mina systrar och bröder.
Friden skall komma, eftersom det är Guds Vilja att vi alla skall förenas i den kärlek som är allt som finns.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Och på detta sätt, min Fader, vill jag tillbringa dagen tillsammans med Dig. Din Son har inte glömt Dig. Den frid Du gav honom finns fortfarande i hans sinne, och det är där jag väljer att tillbringa den här dagen.”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3498

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 244, Jag är inte i fara någonstans i världen.

Tema: Världen

”Världen gjordes som en attack på Gud. Den symboliserar rädslan. Och vad är rädsla annat än kärlekens frånvaro? Således var världen tänkt att vara en plats där Gud inte kunde komma in, och där Hans Son kunde vara åtskild från Honom. Här föddes varseblivningen, för kunskapen skulle inte kunna förorsaka sådana vansinniga tankar. Men ögon vilseleder, och öron hör fel. Nu blir misstag helt möjliga, för vissheten är borta.”

– En Kurs i Mirakler

Om jag tror att jag är separerad från mina systrar och bröder, kommer jag att uppleva rädsla i någon form. Det kommer alltid att vara någonting utanför som stör min frid.
Om jag tror att jag är separerad från Gud, kommer jag att känna mig otrygg. Jag kommer att spendera hela livet med att leta efter trygghet i hem, relationer och prylar, utan att finna den.
Om jag tror att jag är en separat enhet, skild från andra, så har jag glömt vem jag är.

Men när jag istället ser ljuset som förenar mig med mina systrar och bröder, upplever jag kärlek.
När jag förblir i Guds närvaro, känner jag mig trygg.
När jag minns vem jag är, kommer jag också att se att vi alla är ett.
Och allt jag behöver göra är att lita till att Gud alltid är vid min sida.
Jag behöver bara fråga, för att få veta vad jag skall göra.
Jag behöver bara öppna mitt hjärta, för att ta emot all den kärlek som strömmar mot mig.
Och när jag så lever genom hjärtat, när jag låter mitt hjärta (istället för huvudet) leda vägen, kommer jag att se med sanningens ögon. Jag kommer att se att det inte finns någonting där ute att vara rädd för, för hjärtat som öppnats har nu makten över tanken som tidigare skapat illusioner.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

”Och där är vi i sanning. Inga stormar kan komma in i vårt hems heliga tillflyktsort. I Gud är vi trygga. För vad kan komma att hota Gud själv, eller skrämma det som för evigt kommer att vara en del av Honom?”

– En Kurs i Mirakler

IMG_3034

A Course in Miracles (ACIM), En kurs i mirakler, förlåtelse, healing, meditation, mindfulness, Okategoriserade, tacksamhet, tankar

Lektion 189, Jag känner Guds Kärlek i mig nu.

Kom med ett tomt sinne till Gud.
Försök inte förstå eller analysera lektionerna, bara gör dem, och var öppen för det som kommer till dig.
Öppna ditt hjärta för Guds Kärlek.

Kärlek & frid ❤
/Parameshwari

”Gör helt enkelt så här: Var stilla, och lägg åt sidan alla tankar om vad du är och om vad Gud är; alla begrepp som du har lärt dig om världen; alla bilder du har av dig själv. Töm ditt sinne på allt som det tror är antingen sant eller falskt, bra eller dåligt, och på varje tanke det bedömer som värdefull, och på alla de föreställningar som det skäms över. Håll inte kvar någonting. Ta inte med dig en enda tanke som det förgångna har lärt dig, inte heller en enda övertygelse som du någonsin tidigare har lärt dig av någonting. Glöm den här världen, glöm den här kursen, och kom med helt tomma händer till din Gud.”

A Course in Miracles

ifeeltheloveofgod