Lektion 319, Jag kom för att frälsa världen.

”Fader, Din Vilja är total. Och målet som härstammar från den, delar dess totalitet. Vilket annat mål än världens frälsning skulle Du ha kunnat ge mig? Och vad annat än detta skulle kunna vara den Vilja som mitt själv har delat med Dig?”

– En Kurs i Mirakler

Att frälsa världen handlar inte om hybris.
Det handlar om att få alla bröder och systrar att vakna upp till den enkla sanningen att vi alla är fullkomliga, utan brist och utan skuld.
Det handlar om att förstå att vi alla är ett. Att det jag vinner, det vinner alla.
Och när jag har ett mål, som mynnar i allas bästa, kommer Universum att göra allt för att det skall uppfyllas. Kanske inte på mitt önskade vis, men på det vis som är bäst.
Mitt mål idag är allas frälsning, vilket helt enkelt betyder att du min syster och du min broder skall komma till insikt om vem du i sanning är.

Med kärlek ❤️
/Parameshwari

IMG_3898

Lektion 307, Motstridiga önskningar kan inte vara min vilja.

”Fader, Din Vilja är min, och endast den. Det finns ingen annan vilja som jag vill ha. Låt mig inte försöka göra någon annans vilja, för det är vettlöst och kommer att orsaka mig smärta. Endast Din Vilja kan skänka mig lycka, och endast Din existerar.”

– En Kurs i Mirakler

Guds Vilja för mig är alltid det högsta bästa.
Jag kanske inte alltid ser det så, när jag har min egen agenda för saker och ting.
När jag smider planer som inte springer ur den sanna kärleken.
I detta blir det motstridigheter, då mitt sanna jag alltid är samstämmigt med Gud.
Det är när jag distanserar mig från Källan som inre konflikt uppstår, och med detta även rädsla.
I rädslan ser jag inte kärleken som är jag.
Jag skall därför alltid låta detta vägleda mig: är jag rädd så har jag glömt bort Guds Vilja för mig. Då behöver jag vända mig inåt och hitta kärleken till mig själv igen

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_3746

Lektion 306, Kristi gåva är allt jag söker i dag.

”Vad annat än Kristi sanna seende skulle jag vilja använda i dag, när det kan erbjuda mig en dag då jag ser en värld så lik Himlen att ett gammalt minne kommer tillbaka till mig? I dag kan jag glömma den värld som jag gjorde. I dag kan jag kan jag gå förbi all rädsla, och återfå kärlek och helighet och frid.”

– En Kurs i Mirakler

Låt mig följa andens röst dag.
Låt mig förlåta mig själv för den börda jag la på mina axlar.
Låt allt det jag trodde att jag gjorde vara ogjort.
Jag ber att mina ögon skall öppnas så att jag ser en kärleksfull värld, istället för en värld fylld av konflikt.
Jag ber att få känna gemenskap med alla levande varelser.
Låt mig släppa all rädsla, så att jag kan fyllas av den djupaste frid.
Låt mig få uppleva den kärlek som jag i sanning är.
Jag ber att få minnas min sanna Identitet, så att jag kan ta emot det sanna seendets gåva.

Med kärlek ❤️
/Parameshwari

IMG_3779

Lektion 304, Låt inte min värld skymma åsynen av Kristus.

”Jag kan skymma mitt heliga seende om jag låter min värld inkräkta på det. Inte heller kan jag se de heliga syner Kristus ser på, såvida det inte är Hans sanna seende jag använder.
Varseblivning är en spegel, inte ett faktum. Och det jag ser på är mitt sinnestillstånd, återspeglat utanför.”

– En Kurs i Mirakler

Jag skall inte längre låta mörket i mitt sinne skymma min sikt.
Jag skall förlåta, så att jag ser världen med ett barns ögon.
Jag kommer att se allt för vad det är, för kärleken i mitt inre speglas på utsidan.
Jag dömer inget, vare sig som gott eller som ont.
Ett träd är ett träd, utan att jag behöver skapa en egen verklighet kring det.
En broder är en broder, utan att jag behöver hitta på att han är på det ena eller det andra viset.
Jag kan inte se två världar samtidigt, och därför väljer jag idag att se världen med Kristi ögon.

Med kärlek ❤️
/Parameshwari

IMG_3780

Lektion 303, Den helige Kristus föds i mig idag.

”Vaka med mig, änglar, vaka med mig idag. Låt alla Guds heliga Tankar omsluta mig och vara stilla med mig medan Himlens Son blir född. Låt jordiska ljud vara tysta, och de syner jag är van vid att se försvinna.”

– En Kurs i Mirakler

Igår var jag i mörkret. Jag såg jämmer, klagan och separation.
Idag är jag i ljuset. Jag ser det som förenar mig med alla bröder och systrar.
I varje stund väljer jag detta ljus, så att jag ser det som är.
Kristus som föds i mig återupprättar länken till ljuset och till min Skapare.
Alla misstag rättas. Allt förblir ogjort.
Jag ser bortom illusionen, eftersom jag har förlåtit allt.
Jag ser ljus och kärlek.
Jag är ljus och kärlek, för idag föds jag som mitt sanna jag.

Sat Nam 💜
/Parameshwari

IMG_3747

Lektion 302, Där det var mörker ser jag ljuset.

”Fader, våra ögon håller till sist på att öppnas. Din heliga värld väntar på oss när vi äntligen återfår vårt seende och vi kan se. Vi trodde att vi led. Men vi hade glömt den Son som Du skapade. Nu ser vi att mörkret är vår egen inbillning, och att ljuset finns där så att vi kan se det. Kristi sanna seende omvandlar mörker till ljus, för rädslan måste försvinna när kärleken har kommit. Låt mig förlåta Din heliga värld idag, så att jag kan se på dess helighet och förstå att den endast återspeglar min egen.”

– En Kurs i Mirakler

För att gå från mörker till ljus krävs blott ett tankeskifte.
Om jag sitter i mörker och klagar på mörkret, så är det mörkret som består.
Reser jag mig istället och trycker på lysknappen så kommer ljuset in i mitt sinne.
Ljuset finns där hela tiden. Jag behöver bara bestämma mig för att ljuset är det jag vill ha.
När jag är villig att se kommer mina ögon att öppnas, och jag ser en förlåten värld.
Den är förlåten eftersom jag nu ser mitt eget ljus. Ljuset som sprid inifrån och ut.
Och när jag är villig att lyssna kommer jag att känna igen orden som kommer från Källan.
De ord som endast för ljus och kärlek med sig. Orden som för mig hem.

Sat Nam ❤
/Parameshwari

IMG_3768

Lektion 300, Endast ett ögonblick varar den här världen.

Vi söker Din heliga värld idag. För vi, Dina kärleksfulla Söner, har gått vilse en stund. Men vi har lyssnat till Din Röst, och lärt oss exakt vad vi skall göra för att återställas till Himlen och vår sanna Identitet. Och vi tackar idag för att världen endast varar ett ögonblick. Vi vill gå bortom detta korta lilla ögonblick till evigheten.”

– En Kurs i Mirakler

Endast ett ögonblick varar denna världen, för tiden är en illusion.
Allt jag har är det som finns här och nu.
Jag behöver bara bestämma mig för att släppa det som varit, för det finns inte längre.
All oro, ilska och sorg – all konflikt – vara bara tillfälliga moln som skymde min sikt.
Jag lyssnade till egots röst, som lät mitt sinne bli tungt en stund.
Nu lyssnar jag till anden, som låter mitt sinne vara i nuet.
Bortom illusionen. Bortom gamla minnen.
I total kärlek. I sanning.
Och med ett sinne som är ljust och lätt.

Sat Nam ❤️
/Parameshwari

IMG_3753