Repetition II, Lektion 85

Lektion 69, Mitt agg döljer världens ljus i mig.

Du står i dimman och ser inte en meter fram.
Du står här för att du fortfarande bär allt agg inom dig.
I detta mörker kommer du att stå så länge du inte kan förlåta,
eftersom du fortfarande tror på illusionen.

När du förlåter,
när du släpper det agg du bär på börjar du skymta något annat.
Dimman lättar. Ditt sinne blir lättare.
Du ser att där bakom finns ljus.
Du ser att dimman egentligen inte var speciellt tät.
Guds röst hörs tydligare.
Du känner dig fri.
Fri från skuld. Fri från skam.
Fri från det som gnagt i dig så länge.

Du tittar på dina bröder och systrar och ser bara ljus i dem.
Och när du ser bara ljus,
då vet du att du släppt taget om illusionen.
Du har slutat att drömma,
och vill inte längre stå kvar i dimman.
Du vill ta med dig alla till ljuset,
där ni hör hemma.

Lektion 70, Min frälsning kommer från mig.

Har du någonsin funnit ”det ultimata svaret” i självhjälpsböcker?
Har du blivit lyckligare av att äga en massa prylar?
Tror du att en andlig lärare kan ge dig friden du söker?
Kan du finna din frälsning genom att söka på utsidan?

Att läsa böcker, gå kurser och lyssna på olika lärare är utmärkta redskap på vägen.
Det är när du fastnar där och tror att svaret finns på utsidan, eller att någon annan ska rädda dig, som du hamnar i det ändlösa sökandet. Sökandet blir ändlöst eftersom ingen annan, inga föremål eller böcker kan skänka dig friden du söker.
Friden har hela tiden funnits inom dig.
Din frälsning kommer från dig.
Du har alla svar, om du är villig att lyssna.

– Parameshwari

rose

Lektion 70, Min frälsning kommer från mig.

När du inser att skuld endast är en uppfinning av ditt sinne, inser du också att skuld och frälsning måste finnas på samma plats. När du förstår detta har frälsningen kommit till dig.”

Sätt dig ned en stund idag och ställ dig de här frågorna:
Har du någonsin funnit ”det ultimata svaret” i självhjälpsböcker?
Har du blivit lyckligare av att äga en massa prylar? Eller av att modifiera din kropp?
Tror du att en andlig lärare kan ge dig friden du söker?
Kan du finna din frälsning (=att förstå vem du i sanning är) genom att söka på utsidan?

Att läsa böcker, gå kurser och lyssna på olika lärare kan vara utmärkta redskap på vägen. Det är när du fastnar där och tror att svaret finns på utsidan, eller att någon annan ska rädda dig, som du hamnar i det ändlösa sökandet. Sökandet blir ändlöst eftersom ingen annan, inga föremål eller böcker kan skänka dig friden du söker.
Friden har hela tiden funnits inom dig.
Din frälsning kommer från dig.
Du har alla svar, om du är villig att lyssna.

Det skenbara priset för att acceptera dagens tankegång är detta: det innebär att ingenting utanför dig kan rädda dig; ingenting utanför dig kan skänka dig frid. Men det innebär också att ingenting utanför dig kan skada dig, eller störa din frid eller göra dig upprörd på något sätt.”

mysalvationcomesfromme